Papier-en kartonbewerkende sector

rgb(72,115,110)
/sites/default/files/default_images/bg.png

Behoort jouw onderneming tot PC 136 of PC 222? Dan ken je beroep doen op hat aanbod van sectorfonds PaperPackSkills. 

Financiële tussenkomst bij taalcoaching

Heb je medewerkers waarbij taal een knelpunt vormt voor het functioneren op de werkvloer van hen en de omringende werkomgeving? Dan is de de manier om daar iets aan te doen! 

Het sectorfonds PaperPackSkills subsidieert de helft van de opleidingskost indien minstens vier werknemers deelnemen aan de opleiding.

De taalcoaching bestaat uit minimaal 4 sessies van 2u. Dit is exclusief de intakegesprekken met de betrokkenen en het evaluatiegesprek. Het aantal sessies kan op vraag verder worden uitgebreid.

Als werkgever neem je rechtstreeks contact op met PaperPackSkills en de sectorconsulenten brengen jou in contact met de opleidingsaanbieder. Bezoek de website www.paperpackskills.be voor meer info of bereik ons via contact@paperpackskills.be

 

Mentoropleiding

Een mentoropleiding kan kosteloos dankzij het sectorfonds PaperPackSkills!

Wat houdt deze mentoropleiding in? Deze interactieve en praktijkgerichte opleiding scherpt de belangrijkste coachingsvaardigheden en technieken aan die de mentor in elke fase van het leertraject kan inzetten. Na deze eendaagse opleiding heeft de deelnemer een heldere kijk op zijn rol als mentor. Tijdens de opleidingsdag wordt op een heel actieve en interactieve manier stil gestaan bij de eigen coachingsvaardigheden. De theorie van het krachtgericht coachen dient hiervoor als leidraad. Via reflectie en intervisie kan de mentor gestalte geven aan zijn eigen ontwikkelingsweg.

Je kan deze opleiding volgen in open aanbod (extern) of op maat in jouw onderneming.

Voor ondernemingen binnen de Papier-en kartonbewerkende sector is deze opleiding gratis indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan :

  • De werknemers behoren tot PC 136 of PC 222
  • Indien je kiest voor een opleiding op maat, dienen er minstens vier personen deel te nemen aan de opleiding
  • Als werkgever neem je rechtstreeks contact op met PaperPackSkills en de sectorconsulenten brengen jou in contact met de opleidingsaanbieder. Bezoek onze website www.paperpackskills.be voor meer info of bereik ons via contact@paperpackskills.be