Wat is taalcoaching?

rgb(0,148,179)
/sites/default/files/default_images/bg.png

Wanneer je medewerkers aanwerft die het Nederlands nog niet helemaal onder de knie hebben, is een integratie op de werkvloer niet altijd evident. Hoe zorg je ervoor dat je medewerker alles goed begrijpt? Hoe kan jij je communicatie aanpassen of kleine aanpassingen doen op de werkvloer om je medewerker te helpen? En hoe kan je je medewerker bijstaan en aansporen bij het verwerven van de Nederlandse taal?

Wat?

Bij taalcoaching gaat een taalcoach concreet op de werkvloer aan de slag. De coach richt zich op wat je medewerker moet kunnen om in zijn werk- of opleidingscontext te functioneren. Hij/zij zal zoeken naar praktische zaken die de communicatie kunnen verbeteren. Ook zal de coach de nieuwe medewerker stimuleren om Nederlands te praten. Hij/zij vereenvoudigt werkinstructies, maakt vaktechnisch jargon begrijpbaar en stelt voor de medewerker een taalactieplan op. De taalcoach zal ook analyseren of er aanpassingen op de werkvloer kunnen aangebracht worden zoals bv pictogrammen of aangepaste handleidingen. Open communicatie met collega's, klanten en leidinggevenden wordt zo mogelijk gemaakt.

Taalcoaching is dé ideale manier om een anderstalige medewerker te ondersteunen zodat deze op korte termijn vlot kan meedraaien op de werkvloer. De focus ligt op het aanleren van meteen toepasbare communicatieve vaardigheden, zodat een direct effect zichtbaar zal zijn. 

Op maat

Ieder traject is op maat en afgestemd op de noden en belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Taalcoaching kan zowel in groep als individueel gegeven worden. 

Gratis in het eerste jaar van tewerkstelling

De taalcoaching is volledig kosteloos wanneer de werknemer(s) minder dan 1 jaar in dienst is/zijn in jouw bedrijf. Wanneer dit niet het geval is, of er een gemengde groep van medewerkers deelneemt, zal de taalcoach een prijsofferte opmaken waarin de voordeligste formule wordt voorgesteld. Hierbij houdt de taalcoach rekening met eventuele tussenkomsten van het sector of vormingsfonds of andere instanties. 

Taalcoaching tijdens werkplekleren

Taalcoaching kan ook ingezet worden tijdens werkplekleren. In dat geval zit taalcoaching meestal vervat in het stagetraject dat je stagiair volgt. Verschillende Werkplekarchitecten doen ook op deze manier aan taalcoaching. (Voorbeelden zijn gespecialiseerd werkplekleren, IBO-T,...)

Op de opleidingsvloer

Voor cursisten die in begeleiding zijn bij VDAB of een partner van VDAB en binnen het begeleiding een opleiding volgen, kan taalcoaching ingezet worden tijdens de opleiding. De inhoud van de taalcoaching wordt dan zoveel mogelijk aangesloten op de inhoud van de opleiding. De taalcoaching moet starten binnen de 3 maand na aanvang van een opleiding en de opleiding moet door VDAB erkend zijn. De opleiding kan doorgaan op de werkvloer of in de klas en de taalcoaching duurt maximaal 6 maand. 

Aanvullend aanbod van opleidingen, workshops en adviezen

Ook bieden heel wat Werkplekarchitecten een aanvullend betalend aanbod van workshops, opleidingen en adviezen voor zowel de werkgever, de anderstalige werknemer, en de Nederlandstalige werknemers.