Veelgestelde vragen

rgb(72,115,110)
/sites/default/files/default_images/bg.png

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

Werd je vraag niet beantwoord? Stel ze ons via info@dewerkplekarchitecten.be

Kunnen maatwerkbedrijven gebruik maken van gespecialiseerde jobcoaching?

Gespecialiseerde jobcoaching is niet bedoeld voor doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven en lokale diensteneconomie; en kan niet gelijktijdig met TWE, wijk-werken, IBO-plus, BIS, art60.

Komen mensen met een interimcontract in aanmerking voor de kosteloze job- en taalcoaching?

Op basis van de recente noden op de arbeidsmarkt heeft VDAB beslist om het kader voor de jobcoaching, al dan niet aangevuld met taalcoaching, vanuit de VIA-middelen te versoepelen.

Deze versoepeling richt zich specifiek op interimtewerkstellingen. Interimtewerkstellingen komen in aanmerking voor job- (en taalcoaching) ongeacht de duur van de tewerkstelling mits voldaan aan de voorwaarden in het afsprakenkader.

Moet job- en taalcoaching gebeuren tijdens de werkuren?

Ja, job- en taalcoaching vindt altijd plaats tijdens de werkuren. Daar staat tegenover dat de werkgever niets hoeft te betalen voor de job- en/ of taalcoaching. De jobcoach komt naar de werkvloer of kan ervoor opteren om digitaal contact te maken. De werknemer of werkgever moet zich dus zelf niet verplaatsen naar de jobcoach.